Topp

GDPR

Publicerad 2018-06-28 21:19
Viktig information om dina personuppgifter!

Vilka uppgifter behandlas?

Vi sparar de obligatoriska uppgifter du lämnar när du exempelvis blir medlem hos oss, är anställd, blir sponsor på något sätt, eller som domare m.m.

Vi kan även få personuppgifter från andra källor än dig, t.ex. annan idrottsklubb, skatteverket eller kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller för att söka bidrag.

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Rättigheter
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi sparat om dig. Din begäran skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Vi kan komma att lägga upp bilder på vår facebooksida samt hemsida i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dessa bilder.

Begäran om registerutdrag, återkallande av samtycke eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:


Hällesåker IF

Raneredsvägen 5

437 92 Lindome

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub