Topp

Välkomna på årsmöte i Hällesåkersgården söndagen den 10 mars kl. 15.00.

Publicerad 2019-02-03 15:14
Välkomna till Hällesåker IP 10 mars 15.00

Protokoll från föregående årsmöte samt Verksamhetsberättelse för 2018 finns tillgängliga på hemsidan under fliken dokument. Är du intresserad av att ta del av årsredovisningen för 2018 är du välkommen att maila info@hallesakerif.nu tidigast 2 veckor innan mötet.


Motioner inför årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet äger rum. Maila info@hallesakerif.nu, alternativt skicka brev till Hällesåker IF Styrelse, Raneredsvägen 5, 437 92 Lindome. Väl Mött! /Styrelsen


Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Årsmötesprotokoll 2018
 7. Verksamhetsberättelse 2018
 8. Resultat och balansräkning 2018
 9. Revisorsutlåtande
 10. Ansvarsfrihet 2019
 11. Ordförande 2019
 12. Ordinarie styrelseledamöter
 13. Suppleanter
 14. Revisorer
 15. Revisorssuppleanter
 16. Valberedning
 17. Förslag
 18. Kommittéer / funktionärer
 19. Medlemsavgifter 2019
 20. Tecknande av föreningen
 21. Hällesåkersgården
 22. Övriga frågor
 23. Avslut
Styrelsen
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub